میلگرد استیل

میلگرد استیل از قطر 3تا 500 میل با آلیاژهای (304-316-321-309-310-420-430-داپلکس4462)موجود میباشد.

میلگرد استیل، تولید شده از کشورهای تایوان، هند و چین میباشد.

استیل زنگ ‌نزن 420 فولادی از جنس زنگ نزن و یکی از پرکاربردترین فولادها می‌باشد که به دلیل خاصیت مغناطیسی‌اش با نام بگیر همراه است ومهم‌ترین ویژگی آن‌ها مقاومت به خوردگی و عدم زنگ زدگی می‌باشد

فولاد‌های گریدهای 309،310 و 321 نیز ازجمله مهم‌ترین استیل‌های نسوز می‌باشدوتوانایی تحمل دماهای تا ۸۷۰ درجه سانتی گراد بدون اکسید شدن را دارند

داپلکس 2205 (1.4462 ) چین، تایوان، هند، کره و ژاپن از مهم‌ترین تولیدکنندگان فولادهای زنگ‌نزن به شمار می‌رود و قطر از 10 تا 100 میلیمتر موجود میباشد

از کاربردهای میلگرد داپلکس 2205 می توان به صنایع مختلفی از جمله صنایع دریایی، هوافضا، پتروشیمی، فرآوری شیمیایی، فرآوری غذا و صنایع تولید برق اشاره کرد

نام قطر(mm)آلیاژطول قیمت(ریال) تاریخ
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۰ میلیمتر 10304 6 783,000 ریال
1399/10/30


میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۲ میلیمتر 12304 6 783,000 ریال
1399/10/30
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۴ میلیمتر 14304 6 783,000 ریال
1399/10/30

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۰ میلیمتر 20304 6 783,000 ریال1399/10/30

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۳۰ میلیمتر
30304 6 783,000 ریال1399/10/30


میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۴۰ میلیمتر 40304 6 783,000 ریال
1399/10/30


میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵۰ میلیمتر 50304 6 783,000 ریال
1399/10/30


میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶۰ میلیمتر 60304 6 783,000 ریال
1399/10/30

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز 70 میلیمتر 70304 6 783,000 ریال
1399/10/30

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۸۰ میلیمتر 80304 6 783,000 ریال
1399/10/30

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز 10 میلیمتر 1031661,030,000 ریال 1399/10/30

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز 20 میلیمتر 2031661,030,000 ریال1399/10/30

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز 30 میلیمتر 3031661,030,000 ریال 1399/10/30

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز 40 میلیمتر 4031661,030,000 ریال 1399/10/30

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز 50 میلیمتر 5031661,030,000 ریال 1399/10/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز 60 میلیمتر 6031661,030,000 ریال 1399/10/30
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز 70 میلیمتر 7031661,030,000 ریال 1399/10/30

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز 80 میلیمتر 8031661,030,000 ریال 1399/10/30

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز 90 میلیمتر 9031661,030,000 ریال 1399/10/30
میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز ۴۵ میلیمتر 451/4841 62,110,000 ریال 1399/10/30میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز 50 میلیمتر 501/4841 62,110,000 ریال 1399/10/30

میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز 10 میلیمتر 101/4841 62,110,000 ریال 1399/10/30

میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز 12 میلیمتر 121/4841 62,110,000 ریال 1399/10/30


میلگرد استنلس استیل ۱٫۴۸۴۱ سایز 15 میلیمتر 151/4841 62,110,000 ریال 1399/10/30


گرد استیل 420
قطر20
20420 6500.000ریال 1399/10/30

گرد استیل 420
قطر25
25420 6500.000ریال 1399/10/30

گرد استیل 420
قطر30
30420 6500.000ریال 1399/10/30

گرد استیل 420
قطر35
35420 6500.000ریال 1399/10/30

فهرست