ورق روغنی

ورق روغنی ورق های سرد(روغنی) در انواع گریدهای( st12) کششی(st13)و فوق کشش(st14) با برند های داخلی (فولادمبارکه، فولاد غرب و هفت الماس) و وارداتی (روس، قزاق،کره و چین) موجود می‌باشد. ورق روغنی در ضخامت و عرض های مختلف به صورت رول و شیت فابریک بندل آبی صادراتی و برشی موجود میباشد که امکان رشته بری و نوار بری و فرمینگ و مشبک کاری میباشد

نام ضخامت(mm)برند عرض(mm) قیمت(ریال) تاریخ
ورق روغنی 1/25 میل ST12 عرض 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران 1.25هفت الماس 1000277,000 ریال1399/11/12

ورق روغنی 0/5 میل ST12 عرض 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران 0.5 هفت الماس 1250تماس بگیرید 1399/11/12

ورق روغنی 1 میل ST12 عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران 1هفت الماس 1250 277,000 ریال1399/11/12
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.8 فولاد مبارکه
1000 272,000 ریال 1399/11/12
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
0.8 فولاد مبارکه
1250272,000 ریال 1399/11/12
ورق روغنی 0/9 میل ST12 عرض 1250 هفت الماس رول بنگاه تهران
0.9 هفت الماس 1250 275,000 ریال 1399/11/12
ورق روغنی 0/90 میل ST12 عرض 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران 0.9 هفت الماس 1000275,000 ریال 1399/11/12

ورق روغنی 3 میل ST12 عرض 1000 هفت الماس رول بنگاه تهران 3هفت الماس 1000تماس بگیرید 1399/11/12
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 2فولاد مبارکه
1250292,000 ریال 1399/11/12
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 2فولاد مبارکه
1000292,000 ریال 1399/11/12
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.5 فولاد مبارکه
1000267,000 ریال 1399/11/12

ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.5 فولاد مبارکه
1250267,000 ریال 1399/11/12
فهرست