ناودانی

ناودانی‌ها به سه صورت اروپایی، هم وزن اروپایی و ساختمانی وجود دارند.

انواع ناودانی از نظر وزن به شرح زیر است:

  • به ناودانی اروپایی و هم وزن اروپایی، ناودانی سنگین می‌گویند

انواع ناودانی از نظر طول عبارتند از:

  • دو طول 6 و 12 متری.
  • طول ناودانی همچنین می‌تواند بین 6 و 12 متر یا از 6 متر کمتر باشد، که به آن ناودانی نرمال می‌گویند.

برخی از کارخانه‌های تولید کننده: فایکو، ناب تبریز، فولاد تهران، شکفته، نورد یاوران زنجان، مگا استیل، آریان فولاد، ذوب آهنو…

نامسایز قیمت(ریال) تاریخبرند
ناودانی ۱۲ شکفته 12 متری بنگاه تهران 12142,000 ریال
1399/10/21
شکفته
ناودانی ۱۴ شکفته 12 متری بنگاه تهران 14142,000 ریال1399/10/21
شکفته
ناودانی ۱۶ شکفته 12 متری بنگاه تهران
16142,000 ریال1399/10/21
شکفته
ناودانی ۶ شکفته ۶ متری بنگاه تهران
6142,000 ریال1399/10/21
شکفته
ناودانی ۸ شکفته ۶ متری بنگاه تهران
8142,000 ریال
1399/10/21
شکفته
ناودانی ۱۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 10142,000 ریال1399/10/21
شکفته
ناودانی ۱۸ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران18298,000 ریال1399/10/21
اروپایی
ناودانی ۱۶ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران16299,000 ریال1399/10/21
اروپایی
ناودانی ۲۲ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران22315,000 ریال1399/10/21
اروپایی
فهرست