هاش

هاش در استانداردهای مختلفی از جمله HEA و HEB موجود است.
به هاش تیرآهن بال پهن یا IPB می‌گویند که از سایز 100 تا 1000 در بازار موجود هستند

تیرآهن بال پهن (هاش) مطابق استاندارد اروپا و محصول کشور کره، ترکیه و ذوب آهن بر اساس استاندارد DIN1025 موجود است

تیرآهن‌های بال پهنی که با گریدهای ST37 و ST44 تولید می‌شوند به طور انبوه در سدسازی، برج سازی، پل سازی و صنایع مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نام ضخامت(mm)استانداردبرند طول(M) قیمت(ریال) تاریخ
هاش سبک 20 کره_ترک 20HEA ترک-کره 12397,000 ریال 1399/10/20

هاش سبک 18 کره_ترک 18HEA ترک-کره 12397,000 ریال 1399/10/20
هاش سبک 16 کره_ترک 16HEA ترک-کره 12397,000 ریال 1399/10/20
هاش سبک 14 کره_ترک 14HEA ترک-کره 12398,000 ریال 1399/10/20
هاش سبک 12 کره_ترک 12HEA ترک-کره 12398,000 ریال 1399/10/20
هاش سبک 10 کره_ترک 10HEA ترک-کره 12400,000 ریال
1399/10/20
فهرست