تیرآهن

تیرآهن طبق استاندارد اروپا تولید می شود و ضخامت بال آن ثابت است. تیرآهن به صورت ستون,خرپا,نعل درگاه, تیر در پوشش سقف ها و پل های لانه زنبوری به کار می رود.
تیرآهن به سه صورت یافت می شود:
۱) تیرآهن IPE  (استاندارد اروپا و ایران)
۲) تیرآهن INP  (استاندارد چین و روسیه)
۳) تیرآهن IPB (بال پهن)

عرضه تیرآهن به صورت شاخه‌ای  صورت می‌پذیرد

مهمترین برندهای  داخلی تیرآهن ذوب آهن و فایکو هستند

و از پرکاربردترین فولادها هستند

نام سایز(سانتیm)استانداردبرند قیمت(ریال) تاریخ
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 12IPEذوب آهن 28,700,000 ریال 1399/10/20
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 14IPEذوب آهن 21,2000,000 ریال
1399/10/20
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 16IPEذوب آهن 26,2000,000 ریال
1399/10/20
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 18IPEذوب آهن 31,200,000 ریال
1399/10/20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 20IPEذوب آهن 36,000,000 ریال
1399/10/20
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 22IPEذوب آهن 40,800,000 ریال 1399/10/20
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری IPE تهران 24IPEذوب آهن 64,800,000 ریال 1399/10/20
تیرآهن IPE 30 ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 30IPEذوب آهن 149,900,000 ریال
1399/10/20
فهرست