لوله سیلندری

نام ضخامت(mm) قطر خارجی(mm) قیمت(ریال) تاریخبرند
لوله سیلندری چینی ST52 H8 سایز 110*130 بنگاه تهران

10130تماس بگیرید 1399/10/21
چین
لوله سیلندری چینی ST52 H8 سایز 80*95 بنگاه تهران 7.595تماس بگیرید 1399/10/21
چین
لوله سیلندری چینی ST52 H8 سایز 50*60 بنگاه تهران 5 60تماس بگیرید 1399/10/21چین
لوله سیلندری چینی ST52 H8 سایز 200*245 بنگاه تهران 22.5245 تماس بگیرید 1399/10/21
چین
لوله سیلندری ترک ST52 H8 سایز 120*140 بنگاه تهران 10 14038,400,000 ریال 1399/10/21چین
لوله سیلندری چینی ST52 H8 سایز 80*100 بنگاه تهران
10 100تماس بگیرید 1399/10/21
چین
فهرست