ورق آجدار

 

نام ضخامت(mm)برند طول(mm) عرض(mm) قیمت(ریال) تاریخ
ورق آجدار فولاد مبارکه ۴میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران 4فولاد مبارکه 60001500 270,000 ریال 1399/10/30
ورق آجدار فولاد مبارکه ۴میل ۱۲۵۰×۲۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران 4فولاد مبارکه 2500 1250270,000 ریال 1399/10/30


ورق آجدار فولاد مبارکه 3میل 1000*2000 فابریک بنگاه تهران 3فولاد مبارکه 20001000 270,000 ریال 1399/10/30

ورق آجدار فولاد مبارکه 2میل 1000*2000 فابریک بنگاه تهران
2فولاد مبارکه 20001000 تماس بگیرید 1399/10/30


ورق آجدار فولاد مبارکه 4 میل 2000×1000 برش خورده بنگاه تهران 4فولاد مبارکه 20001000 270,000 ریال 1399/10/30


ورق آجدار ۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران5فولاد مبارکه 60001500280,000 ریال1399/10/30

ورق آجدار فولاد مبارکه 8میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران
8فولاد مبارکه 6000 1500 280,000 ریال
1399/10/30

فهرست