سیم آرماتور

 

نام قطر(mm) قیمت(ریال) تاریخ
سیم آرماتور فابریک 1.5 1.5 تماس بگیرید 1399/10/21
سیم آرماتور 2.5 2.5 تماس بگیرید 1399/10/21

کلاف 6.5 حرارتی 6.5 159.000 1399/10/21

فهرست