ورق استیل نگیر 304L

ورق استیل نگیر 304L از جمله ورق های با جنس فولاد زنگ نزن می‌باشند. ورق‌های فولادی کاربردهای گسترده‌ای در صنایع مختلف دارند و با دو جنس ساده کربنی و زنگ نزن تولید می‌شوند. این ورق ها از لحاظ خواص ظاهری و ساختاری متفاوت اند و کاربردهای متنوعی دارند. ورق ها علاوه بر جنس نوع ساده کربنی از نوع فولاد استنلس (زنگ نزن) هم ساخته می‌شوند.

تیرآهن‌های بال پهنی که با گریدهای ST37 و ST44 تولید می‌شوند به طور انبوه در سدسازی، برج سازی، پل سازی و صنایع مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نام ضخامت(mm)برند عرض(mm) طول(mm) قیمت(ریال) تاریخ
ورق استیل۳۰۴ ۲میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 2تایوان10002000710,000 ریال1399/11/7
ورق استیل۳۰۴ ۳میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 3تایوان10002000710,000 ریال
1399/11/7
ورق استیل۳۰۴ ۴میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 4چین 10002000710,000 ریال
1399/11/7
ورق استیل۳۰۴ 5میل 1000*2000 بنگاه تهران 5چین 10002000710,000 ریال
1399/11/7
ورق استیل۳۰۴ 6میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 6چین 10002000710,000 ریال
1399/11/7
ورق استیل۳۰۴ 3میل 1500*6000 بنگاه تهران
3چین 15006000710,000 ریال
1399/11/7
ورق استیل۳۰۴ 4میل 1500*6000 بنگاه تهران 4چین 15006000710,000 ریال1399/11/7
ورق استیل۳۰۴ 12میل 1500*6000 بنگاه تهران 12چین 15006000730,000 ریال
1399/11/7
ورق استیل۳۰۴ 15میل 1500*6000 بنگاه تهران 15چین 1500 6000730,000 ریال

1399/11/7
ورق استیل۳۰۴ 9میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران
9چین 1500 6000730,000 ریال


1399/11/7

ورق استیل۳۰۴ 12میل 1500*6000 بنگاه تهران 12چین1500 6000 730,000 ریال

1399/11/7

ورق استیل۳۰۴ 15میل 1500*6000 بنگاه تهران 15کلمبوس1500 6000 740,000 ریال
1399/11/7
ورق استیل۳۰۴ 10میل 1500*6000 بنگاه تهران
10تایوان1500 6000 740,000 ریال
1399/11/7
ورق استیل۳۰۴ 8میل 1500*6000 بنگاه تهران
8چین1500 6000 730,000 ریال

1399/11/7
فهرست